Zmartwychwstanie Pańskie 31.03.2024

1. W dniu Zmartwychwstania Pańskiego, my kapłani składamy Wam, drodzy Parafianie i Goście, serdeczne życzenia. Niech Zmartwychwstały Zbawiciel obdarza Was pokojem, miłością miłosierną i eucharystyczną obecnością. Święta niech będą pełne nadziei, pogodne w rodzinnym gronie i wśród przyjaciół.

2. Biskup Łomżyński przesłał życzenia świąteczne następującej treści: „Niech Chrystus, Zwycięzca śmierci błogosławi nam wszystkim. Niech to błogosławieństwo stanie się udziałem naszych rodzin, naszych parafii, całej naszej diecezji. Obejmując Was modlitwą proszę, by Pan, który po zmartwychwstaniu przynosił pokój zalęknionym uczniom, obdarzał także współczesny świat i każdego z nas darem prawdziwego pokoju. Na czas wielkanocnego świętowania przy stole Eucharystii, w gronie rodziny i przyjaciół, wraz z biskupem Tadeuszem z serca Wam błogosławię.”

3. Dni Wielkiego Tygodnia były bogate w duchowe przeżycia. Liturgia, jej przygotowanie, posługa w konfesjonale, jak i dekoracje w świątyni wymagały zaangażowania i wysiłku. Składam serdeczne Bóg zapłać – Księżom Wikariuszom za ich ofiarną posługę i zaangażowanie. Dziękuję za przygotowanie Ciemnicy, Grobu Pańskiego i kościoła Księdzu Maciejowi , Pani Agacie Kacprzak, Pani Agnieszce Bieniek, Pani Ewie Szymańskiej, Panu Januszowi Trzasce, Rycerzom Kolumba, Dziękuję Siostrze Reginie – Zakrystiance, Siostrze Teresili, i wszystkim, którzy włączyli się w prace dekoracyjne i porządkowe w naszym kościele.

4. Dziękujemy Panu Organiście, chórowi, scholi młodzieżowej, kantorom, lektorom, ministrantom i całej Służbie Liturgicznej.

5. Wszystkim grupom modlitewnym, Siostrom Terezjankom, osobom indywidualnym za adorację Pana Jezusa Bóg zapłać. Dziękuję Strażakom z Ostrowi Mazowieckiej, Prosienicy, Lubiejewa, z Gut Bujno.

6. Dziękuję tym, którzy złożyli ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego.

7. Parafianom i Gościom za obecność i modlitwę w czasie Świętego Triduum Paschalnego – Bóg zapłać.

8. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję Caritas i przynieśli w darze produkty żywnościowe, by wesprzeć na Wielkanoc ubogich. Dziękuję wolontariuszom, którzy przy darach pracowali i je rozdzielali.

9. Dzisiaj Msze św. o 9.00;11.00, 12.30, i 18.00;

10. Jutro porządek, Mszy św. 7.00; 9.00, 11.00;12.30 i 18.00. O godz. 11.00, oprócz Mszy św. w kościele – Msza św. w kaplicy na cmentarzu grzebalnym.

11. Jutro ofiary składane na tacę przeznaczone są na KUL i cele edukacyjne diecezji.

12. W niedzielę 7 kwietnia – niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, po koronce rozważanie o Bożej Miłości.

13. W przyszłą niedzielę ofiary do puszek przed kościołem będą zbierane na dzieła prowadzone przez CARITAS.

14. W piątek 5 kwietna z racji oktawy Wielkanocy można spożywać pokarmy mięsne.

15. W tym roku Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 8 kwietnia. Jest to Dzień Świętości Życia. Będzie można przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie jest zagrożone. W naszym kościele Msze św. o godz. 6.30; 7.00. 11.00 i 18.00.

16. W tym tygodniu I czwartek miesiąca. Modlitwy o powołania do kapłaństwa i zakonów po Mszy św. o godz. 18.00. Także I Piątek i I Sobota Miesiąca. Nabożeństwo po Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00.

17. W tygodniku Idziemy ciekawe artykuły: m.in. o Zmartwychwstaniu; „Pascha i jej duchowy sens”, „Zmartwychwstanie rodzi nadzieję”, o nawróceniu: „Nawrócona modelka”, o pomocy: „Wiele z małego”, o modlitwie: „Modlitwa w praktyce”.