Sakramenty

Sakramenty są dla człowieka wyrazem łaski Jezusa Chrystusa, który przekazał je Kościołowi.
Chrzest Święty

Chrzest Święty

"Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mk 16,16. Czas udzielania Chrztu Św. Chrzest dzieci w naszej parafii odbywa się w każdą niedzielę na Mszy Św. o godz. 11:00. Czas zgłoszenia Dziecko do chrztu...

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Czas udzielania sakramentu Sakrament bierzmowania udzielony został młodzieży 17 maja 2021 r. podczas Mszy św. o godz. 16:00 przez J.E. ks. bp. Janusza Stepnowskiego. Dokumenty wymagane do bierzmowania. metryka chrztu, (jeżeli chrzest był w innej...

Eucharystia

Eucharystia

Dokumenty potrzebne do I komunii Świętej: - metryka chrztu (jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii, nie w tej w której przystopuje do I komunii świętej) Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki...

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J...

Sakrament Namaszczenia Chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych

Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością. Stosownym czasem na przyjęcie tego sakramentu zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z...

Sakrament Kapłaństwa

Sakrament Kapłaństwa

Wiernych w Kościele nazywamy Ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest wszyscy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. To uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa nazywa się „wspólnym kapłaństwem wiernych” lub „kapłaństwem powszechnym”. Oprócz kapłaństwa...

Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez...