Przyjęcie nowych ministrantów

W uroczystość Chrystusa króla Wszechświata w naszej parafii miał obrzęd przyjęcia do grona ministrantów sześciu chłopców. Od maja przygotowywali się oni do pełnienia służy przy ołtarzu.