Dożynki Gminno – Parafialne

Dożynki Gminno – Parafialne – naszej gminy i parafii odbyły  się w sobotę 2 września br. w miejscowości Guty – Bujno. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 przemarszem korowodu dożynkowego i przywitaniem gości. O godz. 13.00 rozpoczęła się Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem ks. bpa Janusza Stepnowskiego.