Schola Dziecięca

Zadaniem scholi jest przygotowanie śpiewu liturgicznego. Staramy się dobierać odpowiednie pieśni nawiązujące do tekstów czytań mszalnych i części Mszy Świętych. Doskonalimy wykonanie znanych pieśni i poszerzamy repertuar o nowe. Uczymy się też piosenek, które wykonujemy podczas różnych okolicznościowych spotkań dziecięcych czy wyjazdów. Formacja grupy polega na budzeniu w dzieciach radości i poczucia dumy z faktu bycia Dzieckiem Bożym i na służbie Bogu przez uświetnianie liturgii Mszy Świętej przez śpiew. Służy temu wspólna modlitwa, przekazywanie treści wprowadzających w poszczególne okresy liturgiczne.

Śpiew pieśni liturgicznych i psalmów jest zewnętrznym wyrazem miłości do Pana Boga i wspólnoty parafialnej.

Spotkania scholii odbywają się w soboty o godz. 12.00