Obchody Święta Niepodległości

Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęto Mszą Świętą o godz. 11.00. Po Mszy wszyscy zgromadzili się na Placu Wolności by odśpiewać Hymn. Następnie miały miejsce przemówienia, Apel Pamięci i salwa honorowa. Pod obeliskiem zostały złożone kwiaty. Uroczystość zakończyła część artystyczna.