DOMOWY KOŚCIÓŁ

„Studiowanie i dążenie do wprowadzenia w życie nauki Soboru o małżeństwie i rodzinie jest celem Domowego Kościoła. Jego członkowie pragną również przyswoić sobie wysoki ideał duchowości rodzinnej Equipes Notre Dame, które dążą do życia prawdziwie chrześcijańskiego. ”

Domowy Kościół (DK) gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, nazywany także Oazą Rodzin, stanowi małżeńsko-rodzinną formacje świeckich działających w Kościele. Jest on jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół zawsze pozostaje otwarty na współpracę z innymi ruchami. Powstał z inicjatywy założyciela Ruchu Światło-Życie Sługi Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego (przed kilku laty rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny), w ścisłej współpracy z siostrą Jadwigą Skudro RSCJ, która nieprzerwanie do dnia dzisiejszego towarzyszy temu dziełu.

Domowy Kościół łączy wiec w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame. Początki DK sięgają roku 1973, kiedy to do Krościenka ( siedziba Centrum Ruchu Światło-Życie), po raz pierwszy, rodziny przybyły na 15-dniowe rekolekcje oazowe. Od tego czasu w całym kraju, jak również poza jego granicami, zaczęły powstawać Kręgi skupiające małżeństwa oazowe. W Ruchu tym specjalny nacisk kładzie się na duchowość małżeńską, czyli dążenie do życia w bliskości Boga, w jedności ze współmałżonkiem.

Małżeństwa spotykające się w Domowym Kościele otwierają się na obecność Chrystusa podejmując nauczanie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który stawiał za wzór Kościół pierwszych wieków chrześcijaństwa i upatrywał jego żywotność i autentyczność w: Liturgii (Biblia i Sakramenty), Martyrii (świadectwo życia) i Diakonii (służba) przeżywanych w bliskiej sercu wspólnocie.