DOMOWY KOŚCIÓŁ

Historia DK w naszym mieście sięga już ćwierć wieku. 25 lat temu małżonkowie Ania i Marek Szymczakowie pierwsi zainteresowali się wspólnotą Domowego Kościoła i zapragnęli się w niej formować. Dzięki ich determinacji, przy parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, zaczęła się budzić do życia wspólnota dla małżeństw. Ania tak wspomina tworzenie się DK w naszym mieście: „Krąg Domowego Kościoła przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza został powołany do życia w październiku 1992 r. Parą pilotującą byli Grzegorz i Ela Wyszyńscy z Wyszkowa. W kręgu było wtedy ok.6 par małżeńskich. Kapłanem – opiekunem został ks. Mirosław Mierzejewski, proboszcz naszej parafii. W tymże roku formacyjnym (w lipcu 1993) wyjechały na oazę I st. do Gdańska dwa małżeństwa: B.W. Ogonowscy i A.M. Szymczakowie (z półrocznym Krzysiem). W drugim roku pracy na oazę II st. wyjechali A.M. Szymczak dzięki ogromnej pomocy finansowej ks. Proboszcza. Jak mówił ksiądz – bardzo mu zależało, żeby oprócz świątyni tej z cegieł, była budowana duchowa świątynia parafii. Przez ten krąg „przewinęło” się wiele małżeństw. W obecnym składzie małżeństwa pracują w kręgu około 20 lat. Moderatorami było wielu kapłanów, między innymi ks. Zdzisław Orna, ks. Andrzej Święciński (1994 -96 r.) później ks. Jarosław Chojnacki, ks. Krzysztof Karwowski, ks. Krzysztof Wierzchoń, ks. Krzysztof Łapiński, ks. Sławomir Idźkowski, ks. Grzegorz Pędzich, a obecnie (od 2015 r.) ks. Zbigniew Jaworski. Przez wiele lat, na zakończenie roku pracy, spotykaliśmy się na wspólnej Eucharystii w Osuchowej. Grażynka i Mirek Gromkowie uczestniczyli w Oazie I stopnia, którą współprowadziła s. Jadwiga Skudro. W 2001 roku odwiedziła Ona na krótko naszą parafię, wracając z rekolekcji, które prowadziła w Łomży wraz z ks. Wojciechem Zyśkiem. (…) Wielokrotnie w naszej parafii były prowadzone rekolekcje ewangelizacyjne. Wspomagała nas zawsze wspólnota DK z Wyszkowa. Razem uczestniczyliśmy wielokrotnie w Dniach Wspólnoty i Marszu dla Życia. Domowy Kościół to droga wyjątkowa dla każdego małżeństwa, ponieważ zbliża małżonków do siebie i do Boga”.

W 1995 roku powstał II krąg, również przy parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, ale wskutek odejścia ze wspólnoty kilku małżeństw, obydwa kręgi zostały połączone i znów był tylko jeden, którego animatorami zostali Ania i Marek Szymczakowie, a duchowym opiekunem – ks. Andrzej Święciński (1994 – 1996). 21 czerwca 1997 r. w Osuchowej odbył się Dzień Wspólnoty Rodzin DK diecezji łomżyńskiej, w którym uczestniczyły małżeństwa z Ostrowi Maz. Spotkanie prowadziła para diecezjalna – Ewa i Grzegorz Płochowie oraz ks. Wojciech Zyśk – moderator diecezjalny DK.

W 1997 roku (21 – 23 listopada) odbyły się w Ostrowi Mazowieckiej pierwsze rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw, które zorganizowała wspólnota DK w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w tymże roku zawiązał się pierwszy krąg przy tej parafii. Posługę pary pilotującej podjęli Małgorzata i Krzysztof Gałązkowie z Wyszkowa. Opiekunami kręgu byli: ks. Radosław Pruszyński, ks. Artur Szurawski, ks. Krzysztof Krajewski, ks. Dariusz Wizner, ks. Krzysztof Godlewski, ks. Tomasz Borkowski, ks. Arkadiusz Ryłka, ks. Paweł Szabłowski. Obecnie (2017 r.) w kręgu jest 5 małżeństw. Opiekunem duchowym jest ks. Marek Żmijewski. W 2010 roku powstał drugi krąg DK przy parafii pw. WNMP, w którym jest 4 małżeństwa. Parą pilotującą byli Jolanta i Jerzy Bauerowie z Ostrowi Maz., a opiekunem duchowym – ks. Andrzej Muzyczak. W 2012 roku rejon ostrowsko-wyszkowski został podzielony i powstały dwa samodzielne rejony DK: w Wyszkowie i Ostrowi Mazowieckiej. Posługę pary rejonowej rej. Ostrów Maz. Pełnili Małgorzata i Janusz Świderscy, a moderatorem rejonowym został ks. Andrzej Muzyczak. (Małgosia i Janusz od 2010-12 roku posługiwali jako para rejonowa w rejonie ostrowsko-wyszkowskim a 2012-14 r. w rej. ostrowskim). W czasie pełnionej przez nich posługi w naszym mieście odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne w parafii pw. WNMP i w parafii pw. Opatrzności Bożej, prowadzone przez Agnieszkę i Jacka Frydrychów z Łomży. Para rejonowa podjęła też posługę pary gospodarczej na Oazie I st. w ostrowskiej bursie. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w comiesięcznych Mszach Św. DK z posługą liturgiczną małżonków naszej wspólnoty. Były też przeprowadzone przez Małgosię i Janusza (przy wsparciu wspólnoty) warsztaty dla małżonków (nie tylko z DK) „Nawigacja w rodzinie” w salce katechetycznej przy parafii pw. WNMP oraz „niedziela z DK” w Broku. Odbyły się adoracje Najświętszego Sakramentu i rozważania drogi krzyżowej prowadzone przez rodziny DK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP; uczestniczyliśmy w Marszach dla Życia oraz pogrzebach Dzieci Nienarodzonych; Od roku 2014 posługę pary rejonowej przyjęli Krystyna i Józef Wysoccy, moderatorem pozostał ks. Andrzej Muzyczak.

W 2014 roku powstał krąg (4 małżeństwa) pilotowany przez M. i J. Świderskich i ks. Andrzeja Muzyczaka. W 2016 roku parą animatorską tego kręgu zostali Anna i Krzysztof Grabowscy. W roku formacyjnym 2016/2017, w naszym rejonie było pięć kręgów, w tym jeden pilotowany.

W ciągu trzech lat posługi Józefa i Krystyny Wysockich (para rejonowa DK) małżonkowie 30-krotnie uczestniczyli w rekolekcjach formacyjnych. 18 par małżeńskich otrzymało dofinansowanie do rekolekcji formacyjnych i Centralnej Oazy Matki przez rejon ostrowski, a jedna para małżeńska – sfinansowane rekolekcje przez diecezję. W naszym rejonie w latach 2014 – 2017 odbyły się : Rekolekcje Ewangelizacyjne w Komorowie, przeprowadzone przez małżonków Agnieszkę i Jacka Frydrychów z Łomży; Niedziela z Domowym Kościołem w Broku (ze świadectwami małżeństw z DK po każdej Mszy Św. ) ; w 2014 r.- I Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy i kolejne bale w 2015 i 2016 roku; Nawigacja w Rodzinie – kurs dla małżeństw nie tylko z DK w Komorowie; Adoracje Przenajświętszego Sakramentu (systematycznie w par. pw. WNMP w Ostrowi, kilkakrotnie w Komorowie i w sąsiednich parafiach oraz w Broku) także coroczna, nocna Adoracje Grobu Pańskiego w par. pw. WNMP; rozważania Drogi Krzyżowej prowadzone przez rodziny DK w różnych parafiach oraz w Domu z Sercem w Komorowie; Msza Św. Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w kościele pw. WNMP; Msze Św. z posługą liturgiczną rodzin DK (systematycznie w par. pw. WNMP oraz okazjonalnie w innych parafiach); dwie edycje „Randek Małżeńskich” prowadzone przez ks. Marka Żmijewskiego i pary małżeńskie DK: Jolę i Jarka Polaków oraz Justynkę i Mariusza Pieńkosów przy stałej pomocy i zaangażowaniu wielu innych małżeństw z naszej wspólnoty. 16.04.2016 r. dwa małżeństwa: Małgorzata i Janusz Świderscy oraz Krystyna i Józef Wysoccy uczestniczyli w obchodach 1050- lecia Chrztu Polski w Poznaniu; 3 grudnia 2016 r. w Warszawie w katedrze praskiej pw. Św. Floriana uczestniczyliśmy w Dniu Skupienia KWC filii warszawskiej (w naszym rejonie jest obecnie 7 członków KWC, a para rejonowa w diakonii KWC). 24 września odbyło się doroczne spotkanie KWC na Polach Lednickich, w którym uczestniczyli małżonkowie K.J. Wysoccy. Małżonkowie i ich rodziny uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych, Dniach Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (zgodnie z planem pracy); W dniach 26-27.05.2017 r. 9 małżeństw z naszej wspólnoty (niektóre wraz ze swoimi dziećmi) uczestniczyło w Dniach Skupienia w Suchcicach. Od września 2017 roku posługę pary rejonowej przyjęli Małgorzata i Janusz Świderscy.

Historię spisali: Krystyna i Józef Wysoccy – para rejonowa DK