Caritas

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas
dyżurują w punkcie parafialnej CARITAS

wtorek godz. 14.00 – 15.00
czwartek godz. 17.00 – 18.00
sobota godz. 14.00 – 15.00

Osoby, które pragną przekazać odzież i obuwie (szczególnie zimowe), zabawki, mogą to uczynić osobiście w godzinach dyżurów punktu Caritas (pomieszczenie przy garażach Parafii p.w. WNMP).
Przyjmujemy rzeczy czyste, w stanie dobrym, zabawki sprawne.
Nie przyjmujemy mebli i elektroniki.

Dziękujemy za wrażliwość na potrzeby bliźniego!
Kontakt telefoniczny: +48 29 644 09 10 (Siostra Miriam)