Bierzmowanie

Bierzmowanie to jeden z najważniejszych sakramentów w życiu każdego człowieka, który chce odważnie oraz mężnie dawać świadectwo swojej przynależności do Chrystusa. Dary, które otrzymujemy od Ducha Świętego, umacniają nas do obrony wiary i do postępowania według prawdziwych wartości. W dniu 11 maja młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Uroczystości przewodniczył biskup Tadeusz Bronakowski. Wszyscy bierzmowani przygotowali się do przyjęcia sakramentu niezwykle staranie pod troskliwym okiem ks. Mariana i pod opieką swoich animatorów, a także przystępując do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnicząc w Eucharystii. Każdy z bierzmowanych podczas uroczystości został napełniony darami Ducha Świętego, które wykorzysta w codziennym życiu i nieustannym wzroście duchowym.