TEREZJAŃSKIE APOSTOLSTWO UFNOŚCI

Działalność terezjańskiego duszpasterstwa ma na celu ukazywanie ludziom drogi do świętości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przykładem apostolskich działań Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z charyzmatem jest Terezjańskie Apostolstwo Ufności. Zrzesza ono dzieci i młodzież, które pogłębiają życie religijne poprzez poznawanie duchowości małej drogi św. Teresy z Lisieux. Formacja młodych ludzi opiera się na posłudze towarzyszenia duchowego w ich zmaganiach codziennego życia oraz proponowaniu dobrych wzorców, wśród których jest św. Teresa, duchowa opiekunka Terezjańskiego Apostolstwa Ufności. Ona sama napisała w Dziejach duszy: „Ach! Ileż dusz doszłoby do świętości, gdyby były należycie prowadzone. Wiem, że Dobry Bóg nie potrzebuje nikogo, aby mógł dopełnić swojego dzieła, niemniej jednak, tak jak pozwala On zręcznemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu potrzebną do tego umiejętność, sobie zaś rezerwując troskę o użyźnianie ziemi, tak i Jezus pragnie, by Mu pomagano w Boskiej uprawie dusz”.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus