Pielgrzymka Ogniska Sychar na Jasną Górę

Pielgrzymka Ogniska Sychar na Jasną Górę odbyła się w dniach 21-23 lipca 2023 r.

Pierwszym punktem było Miasteczko Krwi Chrystusa w Rawie Mazowieckiej, które prowadzą Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa.

Tam Siostra rozkochała nas w nabożeństwie do Krwi Chrystusa. Lipiec jest miesiącem, kiedy szczególnie jest czczona Krew Chrystusa.

Na Jasnej Górze przyjęły nas bardzo gościnne i rozmodlone Sióstry Misjonarki Świętej Rodziny.

Modliliśmy się w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, w Kapliczce Sióstr oraz w Dolinie Miłosierdzia u Pallotynów. Odwiedziliśmy również Świętą Barbarę.