Pielgrzymka Maturzystów

W dniu 21.10.2022r. uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami, nauczycielami i kapłanami udali się do Częstochowy, aby zawierzyć Matce Bożej osobiste intencje – prośbę o dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz dobre i mądre wybory dalszej życiowej drogi.
tekst D. Krasińska i J. Rojek- Grabowska,
zdj. Uczniowie LO Kopernik