Odnowienie Profesji

19 marca 2023 roku Siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odnowiły profesję zakonną.
Grupę założył w XIII wieku św. Franciszek. To trzeci ze stworzonych przez niego zakonów. Gromadzi on ludzi świeckich, pragnących naśladować Biedaczynę z Asyżu. Obecnie wspólnota działa na całym świecie i ma bardzo wielu członków. Siostry angażują się w życie parafialne i pielęgnują modlitwę Kościoła – modlitwę Liturgią Godzin.