Msza na zakończenie roku szkolnego

Rozpoznają się wakacje i urlopy. Dzieciom i młodzieży, jak też i wszystkim korzystającym z urlopów życzymy dobrego wypoczynku. Nie zapominajmy o Panu Bogu i Jego przykazaniach. W niedzielę i święta bądźmy na Mszy św. Bez uczestnictwa we Mszy św. niedziela traci wymiar świąteczny i stanie się  czasem duchowo pustym. Dbajmy w każdym czasie o rozwój naszej wiary.
Przy wyjazdach grupowych dzieci i młodzieży domagajmy się od organizatorów by w niedziele i święta umożliwili uczestnictwo we Mszy św.

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 23 czerwca o godzinie 8.00. Zapraszamy.