Chrzest Święty

“Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mk 16,16.

Czas udzielania Chrztu Św.

Chrzest dzieci w naszej parafii odbywa się w każdą niedzielę na Mszy Św. o godz. 11:00.

Czas zgłoszenia

Dziecko do chrztu zgłaszamy w tygodniu poprzedzającym chrzest.
Nauki przed chrzcielne w sobotę po Mszy ?w. o godz. 18:00.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

1. Dowód osobisty.
2. Akt urodzenia dziecka z USC.
3. Dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej swojej parafii.
4. Potwierdzenie odbytej spowiedzi

Rzeczy potrzebne do chrztu:

– świeca chrztu
– biała szata

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych. Chrzest:

-gładzi grzechy,
-daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
-czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
-daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Pan Jezus ustanowi? sakrament chrztu słowami: “nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: “…, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: “Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: “Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, “charakter”, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: “Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Rodzice dziecka

Przed Chrztem dziecka rodzice są zobowiązani do wysłuchania nauki przed chrzcielnej. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy Świętej chrzcielnej do Komunii Świętej.

W czasie chrztu dziecko powinna trzymać matka szczególnie w trzech momentach (główka dziecka na prawej ręce):
* podczas obrzędów wstępnych i wniesienia dziecka
* podczas samego momentu chrztu sakramentu
* podczas błogosławieństwa

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek zapoczątkowane na Chrzcie nowe życie rozwijać przez:
chrześcijańskie wychowanie w rodzinie,
nauczy? dziecko modlitwy,
posyłać na katechizację,
przygotować do Bierzmowania,
przygotować do uczestnictwa w Eucharystii.

Religijne życie w rodzinie to:

modlitwa
wzajemna miłość chrześcijańska będąca dla dziecka najlepszą szkołą wiary.
życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa (zwłaszcza chrześcijańskie świętowanie niedzieli)

Rodzice chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

– Ukończył 16 lat
– Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
– Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
– Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Rodzice chrzestni mają obowiązek uczestnictwa w nauce przed chrzcielnej. Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia Święta, ślub).

Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadać chrzestnego (kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać? przynajmniej jednego chrzestnego, chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK).

Zadania chrzestnych są następujące:

-mają oni towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu dziecka,
-wraz z rodzicami mają przedstawić dziecko do chrztu;
-pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniać wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872 KPK).
-są współodpowiedzialni za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Można powiedzieć, że wymogi stawiane kandydatom na chrzestnych wynikaj? z charakteru ich zadań. Jeżeli rzeczywiście mają być osobami odpowiedzialnymi za rozwój i życie wiary swego “chrześniaka”, sami muszą być dojrzałymi i przykładnymi świadkami wiary. Nie może więc dziwić, że Kościół stawia im wysokie wymagania. Wynikają one z troski o odpowiednie wychowanie religijne osoby ochrzczonej, dokonujące sią w sprzyjającej atmosferze dobrego przykładu dawanego przez najbliższych.