Bierzmowanie

3 czerwca w naszej parafii młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania. O godzinie 18.00 procesją wejścia rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Tadeusz Bronakowski. Przedstawiciele rodziców poprosili Ekscelencję o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. To samo po Ewangelii uczynili ks. proboszcz, zapewniając, o dokładnym i rzetelnym przygotowaniu młodych do przyjęcia tego sakramentu. Po homilii ksiądz biskup, wyciągając nad młodymi ręce, odmówił modlitwę o wylanie Ducha Świętego na kandydatów, po czym nastąpił właściwy obrzęd sakramentu: biskup świętym olejem namaścił czoła dziewcząt i chłopców. W procesji z darami młodzież przyniosła zapaloną świecę, kwiaty, dar ołtarza, wodę i wino oraz chleb. Po Komunii świętej młodzi złożyli podziękowania biskupowi, duszpasterzom, animatorom i rodzicom.