6 rocznica święceń kapłańskich

6 lat temu, 28 maja 2016 r., miały miejsce świecenia kapłańskie naszych wikariuszy, ks. Mateusza Rakusiewicza i ks. Macieja Sztycha oraz ich ośmiu kolegów. Wczoraj podczas Mszy świetej o godz.18:00 dziękowaliśmy Bogu za dar kapłaństwa. Kaplanom za ich posługę dziękowały dzieci oraz przedstawiciele grup parafialnych.